“Leven in het Woord” gemeente

Van harte welkom op de website van onze  gemeente. De naam “Er is Leven in het Woord” is heel bewust gekozen omdat er kracht zit in het Woord van God, Het Woord maakt je sterk.

Wij zijn een gemeente die gericht is op elkaar ondersteunen en versterken, een gemeente die als geheel functioneert, waarbij ieder z’n talent benut wordt. De een zorgt voor muziek, en een ander voor geluid of voor de kinderen, we doen allemaal wat en functioneren als een lichaam.

In onze bijeenkomsten is er ruimte voor iedereen om te getuigen over wat God in jouw leven heeft gedaan. Hierdoor versterken we elkaar en kunnen we ook naast elkaar staan in gebed. Wij denken vanuit een fundament dat gebaseerd is op het Woord van God. Dit komt tot uiting in onze omgang met elkaar, maar ook in gastvrijheid want iedereen is welkom. 

In de samenkomsten zoeken we de aanwezigheid van God door woord en zang. Lofprijs en aanbidding zijn sterke instrumenten om jezelf te richten op God en om van hem te ontvangen. 

LIHW

Leven in het Woord

Gebed

In deze bijzondere tijd mogen we ons vertrouwen op God stellen en bij Hem zijn we veilig. We bidden voor de Krimpenerwaard en Nederland en andere landen voor herstel, gezondheid en een keer in de situatie. Markus 5:36 zegt; Doch Jezus luisterde niet naar wat gezegd...
Lees meer

De troon van God

Welk beeld heb je van de troon van God. Voor mij was dat het beeld van een stoel, zoals de troon waar Koning Willem Alexander op zit als hij de troonrede voorleest.Ik vond het lastig om het lied te zingen dat zegt;Lam van God o heilig Lam van GodIn het midden van de...
Lees meer

God heeft jou lief!

God heeft jou lief. De liefde van God, de Vader, blijkt uit zijn liefde voor wat Hij heeft gemaakt en wat Hij daarvoor over heeft. “Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enig geboren zoon gaf, opdat een ieder die Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven...
Lees meer

Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!

Psalm 91:2