ANBI gegevens St. er is Leven in het Woord 2020

Stichting: Er is Leven in het Woord

Oprichting

Deze stichting is opgericht om de financiën en andere zaken te regelen van het gelijkluidende kerkgenootschap. Voorganger Jan van Dam is door God geroepen om deze gemeente te starten. Een leuke enthousiaste groep mensen om het evangelie uit te dragen.

Het doel van de gemeente is mensen tot Jezus Christus te leiden en hen tot discipelschap te brengen.

De focus ligt op het ontwikkelen van een persoonlijke relatie met God, de Vader. Het is daarvoor noodzakelijk om vervuld te worden met de Heilige geest en vervolgens de stem van God te verstaan.

Veel onderwijs is hierop gericht.

Onderwijs wordt gegeven in de zondagdiensten en op de bijbelstudies die georganiseerd worden.

Er is een goed georganiseerde kinderdienst om de kinderen van jongs af te trainen in de omgang met God en het leren volgen van de stem van de Heilige Geest in hun leven.

Algemeen beleid

Om het doel te bereiken ( mensen op te leiden en te trainen in het zijn van een discipel) doen wij het volgende:

Er worden samenkomsten gehouden, bijbelstudies gegeven, kinderdiensten georganiseerd.

Er worden cursussen gegeven over: de Heilige geest, geestesgaven, geven, zaaien en oogsten, het gezin en wat nodig is.

Het pastorale werk is naast dit alles heel belangrijk. Evangeliseren gebeurd op individuele basis.

De gemeente wordt onderhouden door giften. God voorziet in alles wat nodig is, is ons geloof en onze ervaring.

De gemeente wordt  geleid door een team. Dit team bespreekt maandelijks de gang van zaken en indien nodig ook frequenter. Beslissingen over veranderingen en over  financiën worden door het team genomen. Een ieder in de gemeente mag inzage hebben in de financiën.

Fiscaal nummer: 24356832

RSIN nummer:    812993603

Contactgegevens: Admiraal de Ruijterstraat 10, 2931AA Krimpen aan de Lek

                                   Tel. Nr. 0642423579

Bestuurssamenstelling: Voorzitter J.D. van Dam

                                            Secretaris: G.A. Schouwenaar

                                            Penningmeester: J. van der Veen

                                            Alg. lid: N Schouwenaar

Doelstelling

Het doel van de stichting is het verspreiden van het goede nieuws van Jezus Christus via de kerkelijke activiteiten en het persoonlijke leven van de gelovigen. De geestelijke opbouw van mensen staat daarbij centraal. De bijbel roept op om discipelen te maken, mensen die zich volkomen toewijden aan de boodschap van Jezus Christus en die daarin meewerken.

Beleidsplan 2021

Ook dit jaar zal de nadruk liggen op de opbouw van mensen tot discipelen van Jezus Christus. De activiteiten zullen  gericht zijn  op het bereiken van mensen die Jezus Christus nog niet persoonlijk kennen en hen aan te moedigen om een discipel van Jezus Christus te worden. Daarom zal er bijbelstudie gegeven worden. En worden er bidstonden gehouden.

De renovatie van de studieruimte is vorig jaar voltooid. De ruimte voor de “woordkids” zal ook dit jaar gerenoveerd zijn zodat zij met de groep een eigen ruimte in het gebouw hebben. Voor de renovatie van de samenkomstruimte zal het geloof opgebouwd moeten worden voor de financiën. De planning dat de hypotheek dit jaar zo ver mogelijk wordt afgelost.

Er is een goed contact met een aantal Roma gemeentes in Bulgarije en Macedonië die geestelijk en waar mogelijk financieel ondersteund worden. Pastors Jan en Joke van Dam zullen het grootste deel van het jaar onder de Roma’s en Bulgaren in Bulgarije werken.

Beloningsbeleid

Voor bestuursactiviteiten worden geen vergoedingen gegeven.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2020

Naast de prediking van het woord van God, zijn er diverse keren bijbelstudies gegeven over: hoe breng ik het onderwijs in praktijk.

God wil zo graag dat mensen iets doen met wat Hij aanreikt. Veel van de activiteiten waren hier dan ook opgericht.

Vanwege de coronamaatregelen zijn er zeer weinig activiteiten geweest in dit jaar.

We mogen ons verheugen in een groeiend aantal mensen in de gemeente.

Het werk in Bulgarije is uitgebreid. Pastors Jan en Joke van Dam zullen daar gaan helpen met het trainen van leiders en verder het opbouwen, versterken en bemoedigen van gemeentes. Om dit te doen zullen zij het grootste deel van het jaar in Bulgarije zijn.

Financieel jaaroverzicht 2019

Samenvatting administratie Stichting Er is Leven in het Woord 2019

BijAf
Beginsaldo rekeningen 1-1-2019 13389.21
Water/gemeentelijke heffingen851.88
Giften in  / uit14238.921338.50
abonnementen479.95
Rente schulden fam. v Dam3400.00
Vuilnis cyclus155.55
Rente4.16
Onkosten gebouw verbouwing en reparatie13003.28
Schuld fam. Van Dam aflossen13500.00
Gift st Zending en Evangelisatie8500.00
Macedonië107.43
Internet43.56
Onkosten transacties153.35
Verzekeringen614.67
Eindsaldo rekeningen 31-12-2019 2484.12
Totaal36132.2936132.29
Balans 2019
1/01/1931/12/19
Boekwaarde gebouw Adm. de Ruyterstraat 10186681.25180812.25
Bank tegoed1200.21425.28
Spaar tegoed12189.002058.84
Lening voor gebouw van de fam. J.C. van Dam-80000.00-66500.00
Eigen vermogen120070.46116796.37

Toelichting  op de inkomsten en uitgaven.

Ook dit jaar zijn we gezegend door God met giften.

Daardoor konden we Fathers House Ministries en Frontrunners ondersteunen.

Er is een grote reparatie aan het dak van het gebouw geweest en is de renovatie van de tussenruimte ter hand genomen. Verder is een deel van de schuld afgelost.

De stichting Zending en Evangelisatie heeft geholpen met het verder aflossen van de lening aan de familie van Dam.

Door de verbouwing is het eigenvermogen afgenomen.

Financieel jaaroverzicht 2020

Samenvatting administratie Stichting Er is Leven in het Woord 2020

BijAf
Beginsaldo rekeningen 1-1-20202484,12
Giften12842,41 
Gift Z&E verbouwing4999,54 
Verzekering Ansvar 714,99
Verbouwing 7866,49
Studie materiaal 450,00
Rente lening 2400,00
Regionale belastinggroep 50,01
Partners 1250,00
Nuts 665,15
Giften 2605,42
Bankkosten 188,88
Eindsaldo rekeningen 31-12-2020 4135,13
Totaal20326,0720326,07
   

Balans 2020

1-01-2031-12-20
Boekwaarde gebouw Adm. de Ruyterstraat 10180812,25174943,25
Bank tegoed425,281103,72
Spaar tegoed2058,843031,41
Hypotheekschuld ABN-AMRO0,000,00
Lening voor gebouw van de fam. J.C. van Dam-66500-66500
Eigen vermogen116796,37112578,38

Toelichting op de inkomsten en uitgaven:

Dit jaar zijn we weer zeer gezegend door de inkomsten, God heeft royaal voorzien in alles wat nodig was. De samenwerking met Stichting Zending en Evangelisatie was weer goed en we zijn dankbaar voor de geboden hulp. Het eigen vermogen is gedaald i.v.m. de verbouwing.