In deze bijzondere tijd mogen we ons vertrouwen op God stellen en bij Hem zijn we veilig. We bidden voor de Krimpenerwaard en Nederland en andere landen voor herstel, gezondheid en een keer in de situatie.

Markus 5:36 zegt; Doch Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd, maar Hij zeide tot de overste der synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen.

Ook persoonlijke gebedsonderwerpen mogen bij ons bekend gemaakt worden. Deze kunnen in de brievenbus gedaan worden op de admiraal de Ruyterstraat 10 Krimpen aan de Lek of gemaild worden naar leveninhetwoord@gmail.com

Brievenbus admiraal de Ruyterstraat 10