God heeft jou lief.
De liefde van God, de Vader, blijkt uit zijn liefde voor wat Hij heeft gemaakt en wat Hij daarvoor over heeft.
“Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enig geboren zoon gaf, opdat een ieder die Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” God is niet een boeman. “Hij stuurde zijn Zoon niet om de wereld te veroordelen, maar juist hierom, dat de wereld door Hem (Jezus) gered, bevrijd, behouden, genezen en compleet zou worden.” (Johannes 3: 16,17)
God wil niets liever dan dat de mens weer compleet is, dat het de mens aan niets ontbreekt, dat de mens gezond is, dat hij voorspoedig is, dat hij welvarend is. Zo had God Adam en Eva geschapen en geplaatst in zijn tuin, de hof van Eden. God hield van zijn schepping en van zijn schepselen, Hij wilde van hen genieten en liet hen mee genieten van Hem. Hij had ze lief.
De mens zondigde en keerde zich daarmee van God af. God vond dit vreselijk en beraadslaagde in de hemel en Hij kwam met een oplossing om de mens opnieuw in een goede relatie met God te brengen, nl. doordat Jezus zijn leven zou geven. “Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enig geboren zoon gaf.” Zou jij voor iemand willen sterven die in jouw ogen slecht is? Misschien zou jij je leven over hebben voor iemand die goed is, maar niet voor iemand die niet goed is. God is zo anders. Hij laat zijn Zoon sterven voor mensen die niet deugen, die tegen Hem ingaan, die stelen, moorden, liegen, bedriegen en noem maar op. God houdt zoveel van jou!
Maar God laat niet met zich spotten. God heeft voor het aannemen van zijn liefde maar één voorwaarde gegeven. “Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” De voorwaarde is geloven. God biedt je vergeving aan. Maar geloof jij dat? Neem jij dat aan? God zegt: al je zonden zijn je vergeven door het sterven van Mijn Zoon Jezus Christus, maar geloof jij God en neem jij zijn aanbod aan?
Johannes 1:12 Zegt: “Maar zo veel als er Hem hebben aangenomen, aan hen gaf Hij het recht (of de autoriteit) om kinderen van God te worden. Aan hen, die in Zijn Naam geloven” De actie van het aannemen ligt bij de mens en niet meer bij God. God deed zijn werk al samen met Jezus, want Hij heeft jou lief!

Wat is liefde?
Het nieuwe testament van de bijbel is in het Grieks geschreven. In het Grieks bestaan drie woorden die met liefde vertaald worden nl. agape, phileo en eros. Agape is de gevende liefde; phileo is de vriendschappelijke liefde en eros is de seks liefde. De liefde van God is de agape liefde en is niet berekenend; bv. ik heb hem of haar al zoveel gegeven nu moet hij / zij eerst maar wat terug doen. De liefde van God gaat zo ver dat God het beste, het hoogste, het belangrijkste gaf, Zijn enige Zoon, een andere zoon had hij niet.
De liefde van God is niet afhankelijk van hoe de ander zich gedraagt. Het aannemen van die liefde wordt door jou bepaald. Jij gebruikt vertrouwen – geloof – om deze liefde aan te nemen. God heeft zijn liefde gegeven, die ligt klaar om afgehaald, aangenomen te worden en dat afhalen heeft niets te maken met goed zijn of fout zijn. Gods liefde heeft te maken met leven, goddelijke kwaliteit van leven, ja, zó, dat het jou in alles goed gaat. Dat is een hoog niveau van leven, goddelijk en niet je hele leven sappelen. “Opdat een ieder die in Hem geloofd niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.”
De liefde van God kan niet misbruikt worden. Deze liefde is gegeven zonder voorwaarden, behalve geloof. Het is niet zoals in de wereld: misbruik wordt gestraft. Nee, een ieder die die liefde niet aanneemt is al zeker van zijn straf, zijn veroordeling. Johannes 3:18 “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.” God heeft zijn liefde al klaar, wat jij doet of de wereld doet verandert God niet. Het ligt niet aan God als jij het niet aanneemt en het niet gelooft. God biedt het aan!

Zou jij de liefde van God willen aannemen? Dat kan alleen als je ook accepteert en gelooft wat Jezus deed om de liefde van God te laten blijken. Neem jij aan wat Jezus voor jou deed en geloof en accepteer jij dat, dan accepteer jij de liefde van God. Spreek dit dan ook uit naar God.
God adopteert jou dan.
Johannes 1:12 Zegt: “Maar zo veel als er Hem hebben aangenomen, aan hen gaf Hij het recht (de autoriteit) om kinderen van God te worden. Aan hen, die in Zijn Naam geloven”
Stel niet uit maar handel, doe.

Als je dit gedaan hebt, ga naar een kerk. Zoek mensen die dit ook geloven en ga genieten van een leven met God.
Heb je vragen e-mail ons gerust info@leveninhetwoord.nl

Geschreven door Jan