Bijbelstudie

Bijbelstudie

Meer leren over het Woord van God?


Vanaf 11 maart 2024 bent u welkom voor Bijbelstudie bij de Leven in het Woord gemeente in Krimpen aan de Lek. We gaan opzoek naar de betekenis van Gods Woord voor ons leven.


Waar:
Gebouw Shalom
Admiraal de Ruyterstraat 10
Krimpen aan de Lek

Wanneer: Op maandagavond van 19.30-21.00
11 maart: De betekenis van het kruis en de opstanding 1
25 maart: De betekenis van het kruis en de opstanding 2
8 april: Gods genade
22 april: Wedergeboorte en doop
13 mei: De Heilige Geest
27 mei: Geloof
10 juni: Verbond 1
24 juni: Verbond 2

Lezing van Wond naar Wonder 8 december 2022

Lezing van Wond naar Wonder 8 december 2022

Dankbaarheid


Afgezien het verzuchten
besef ik
dat als ik mijn zegeningen tel
een staat van vreugde mijn hart vervuld.
Mijn dankbaarheid
in overvloed
transformeert zich in een affirmatie.
Een krachtig
en door God gehoord gebed!

 

Lezing ‘Van Wond naar Wonder’
Op donderdag 8 december komt Gabriëlle Kocken, kunstenares en verhalenvertelster een lezing geven
over vergeving.
Zij heeft o.a. gewerkt als buurtpastor en heeft verschillende sociale projecten opgezet met en voor de
mensen aan de onderkant van de samenleving. Een studie theologie op master niveau is door haar
afgerond. Gabriëlles lezing is vooral gebaseerd op haar eigen levenservaringen.

Gabriëlle vertelt: “Mijn leven is niet over rozen gegaan. Te veel uitweiden over mijn verleden ga ik niet
doen, woorden zijn namelijk scheppend en mijn verleden heeft een akelig randje. Door de dingen die mij
zijn overkomen heb ik mij jarenlang geïdentificeerd als slachtoffer. Mijn gedrag, dat niet goed was voor
mijzelf laat staan voor de ander, moffelde ik weg onder de noemer ‘komt door mijn disfunctionele
opvoeding ́. Een soort vrijkaart om niet naar eigen tekortkomingen te hoeven kijken. Van binnen ging ik
langzaam maar zeker dood. Ik had een geheim. Er is een uitdrukking; ‘je bent zo ziek als je geheimen’.
En ik was ziek, alleen kon ik het toen nog niet beamen. Op het moment dat ik mijn geheim heb durven uit
spreken, ontstond er ruimte voor mijn helingsproces.
Wil iemand innerlijke rust en vrede, wil iemand zich zelf leren liefhebben dan heb je een wilsbesluit te
nemen. Het besluit om de ‘boosdoener’ los te laten door het proces van vergeving aan te gaan.

Mocht je Gabriëlles verhaal van ‘Wond naar Wonder’ willen horen dan ben je van harte welkom op
Donderdag 8 december in de ‘Er is leven in het woord’ gemeente.
Deze lezing is voor iedereen toegankelijk.
Adres: Gebouw Shalom
Admiraal de Ruyterstraat 10
2931 AA Krimpen aan de Lek
Tijd: 19:30 – Inloop: 19:00

De toegang is gratis. Mocht je een donatie willen doen, een mandje op het einde van de lezing zal worden
door gegeven om de kosten te dekken.

DE VUURVOGEL

Uit de duisternis stijgend,
laat ik de onderwereld voor altijd achter mij.
Mijn innerlijke vuur brandt
feller dan de vuren om mij heen.
Een vastberaden besluit:
Niemand kan mijn levenslot stelen!
Niemand kan mijn magie roven!
Staand
in eigenwaarde en waarheid
verkondig ik een toegewijd verhaal.
Mijn verval is verrekend.
Ik rijs!
Wandelen met God

Wandelen met God

Wandelen, maaltijd houden en regeren

God wil met jouw wandelen. Bléh… getsie, zou mijn zoon van tien zeggen. Wandelen, wie wil er nou wandelen? Maar de wandelingen met God zijn niet zomaar etappes. Er gebeurt van alles wanneer jij met God gaat wandelen.

Waarom wandelt God met de mens?

Over Henoch, een Bijbels figuur staat geschreven dat hij wandelde met God. Abraham, Mozes en Elia gingen op pad voor de Heer. En ook in het nieuwe testament werden de discipelen er op uit gestuurd. Maar al vanaf het begin zocht God de mens Adam op voor een wandeling. Waarom? We wandelen over de aarde. Zijn aarde. Zijn schepping waarover de mens is aangesteld om te regeren. Dit regeren vraagt nogal wat. We zijn ertoe bekwaam, maar lopen ook regelmatig vast. Dan weten we het niet meer, wat nu te doen? We zien de volgende stap niet. Het lijkt duister om ons heen. In de duisternis weten we dat Zijn Woord een licht is op ons pad. Tijdens de wandeling wijst God ons de Weg.

Hoe wandelt God met de mens?

‘En zij hoorden de stem van de Heere God, die in de hof wandelde’(Genesis 3:8)’ Jezus zegt in het Johannes evangelie dat de schapen Zijn stem horen. Vervult met de Geest wist Paulus waar hij naar toe moest gaan. God wandelt met ons door zijn Woord en Geest. Dat is Zijn Waarheid. Geloof je het niet? Vraag je Schepper om geloof, want geloof is de gave die jouw ogen opent opdat je zien zult hoe Hij jou leidt. Steeds verder in Zijn Waarheid. Al wandelend in het Licht van de Waarheid worden we voortdurend beschermd. Van buiten en van binnen. Hitte, kou, honger en dorst zullen ons niet raken. Sterker nog, Hij voorziet in eten en drinken, de wandeling krijgt een feestelijk karakter!

Wat gebeurt er wanneer jij met God gaat wandelen?

Tijdens het wandelen met God komt de mens vanuit de ‘engte in de ruimte’. Dat betekent van het niet meer zien zitten naar nieuw perspectief. Als je het niet meer ziet zitten, voel je je down en klein. Je ziet geen uitkomst, geen uitweg. Je ziet helemaal niks meer. Het is duister alom. Maar dan hoor je Zijn stem en je ziet Zijn visioenen. Van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, die reeds begonnen is in jou en mij. Je ontvangt geloof en kan daarmee Zijn belofte aannemen. Zijn belofte voor jou Leven, dat is zegen van God.

Waar wandelen we naartoe?

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Hem. De Stem roept: gevangen, Ga uit! En tegen hen die in duisternis verkeren: Kom tevoorschijn! De wandeling brengt ons van het rijk der duisternis naar het koninkrijk van God. Ga je mee?

Geschreven door Jessica