Bijbelstudie

Bijbelstudie

Meer leren over het Woord van God?


Vanaf 11 maart 2024 bent u welkom voor Bijbelstudie bij de Leven in het Woord gemeente in Krimpen aan de Lek. We gaan opzoek naar de betekenis van Gods Woord voor ons leven.


Waar:
Gebouw Shalom
Admiraal de Ruyterstraat 10
Krimpen aan de Lek

Wanneer: Op maandagavond van 19.30-21.00
11 maart: De betekenis van het kruis en de opstanding 1
25 maart: De betekenis van het kruis en de opstanding 2
8 april: Gods genade
22 april: Wedergeboorte en doop
13 mei: De Heilige Geest
27 mei: Geloof
10 juni: Verbond 1
24 juni: Verbond 2

Lezing van Wond naar Wonder 8 december 2022

Lezing van Wond naar Wonder 8 december 2022

Dankbaarheid


Afgezien het verzuchten
besef ik
dat als ik mijn zegeningen tel
een staat van vreugde mijn hart vervuld.
Mijn dankbaarheid
in overvloed
transformeert zich in een affirmatie.
Een krachtig
en door God gehoord gebed!

 

Lezing ‘Van Wond naar Wonder’
Op donderdag 8 december komt Gabriëlle Kocken, kunstenares en verhalenvertelster een lezing geven
over vergeving.
Zij heeft o.a. gewerkt als buurtpastor en heeft verschillende sociale projecten opgezet met en voor de
mensen aan de onderkant van de samenleving. Een studie theologie op master niveau is door haar
afgerond. Gabriëlles lezing is vooral gebaseerd op haar eigen levenservaringen.

Gabriëlle vertelt: “Mijn leven is niet over rozen gegaan. Te veel uitweiden over mijn verleden ga ik niet
doen, woorden zijn namelijk scheppend en mijn verleden heeft een akelig randje. Door de dingen die mij
zijn overkomen heb ik mij jarenlang geïdentificeerd als slachtoffer. Mijn gedrag, dat niet goed was voor
mijzelf laat staan voor de ander, moffelde ik weg onder de noemer ‘komt door mijn disfunctionele
opvoeding ́. Een soort vrijkaart om niet naar eigen tekortkomingen te hoeven kijken. Van binnen ging ik
langzaam maar zeker dood. Ik had een geheim. Er is een uitdrukking; ‘je bent zo ziek als je geheimen’.
En ik was ziek, alleen kon ik het toen nog niet beamen. Op het moment dat ik mijn geheim heb durven uit
spreken, ontstond er ruimte voor mijn helingsproces.
Wil iemand innerlijke rust en vrede, wil iemand zich zelf leren liefhebben dan heb je een wilsbesluit te
nemen. Het besluit om de ‘boosdoener’ los te laten door het proces van vergeving aan te gaan.

Mocht je Gabriëlles verhaal van ‘Wond naar Wonder’ willen horen dan ben je van harte welkom op
Donderdag 8 december in de ‘Er is leven in het woord’ gemeente.
Deze lezing is voor iedereen toegankelijk.
Adres: Gebouw Shalom
Admiraal de Ruyterstraat 10
2931 AA Krimpen aan de Lek
Tijd: 19:30 – Inloop: 19:00

De toegang is gratis. Mocht je een donatie willen doen, een mandje op het einde van de lezing zal worden
door gegeven om de kosten te dekken.

DE VUURVOGEL

Uit de duisternis stijgend,
laat ik de onderwereld voor altijd achter mij.
Mijn innerlijke vuur brandt
feller dan de vuren om mij heen.
Een vastberaden besluit:
Niemand kan mijn levenslot stelen!
Niemand kan mijn magie roven!
Staand
in eigenwaarde en waarheid
verkondig ik een toegewijd verhaal.
Mijn verval is verrekend.
Ik rijs!
Wandelen met God

Wandelen met God

Wandelen, maaltijd houden en regeren

God wil met jouw wandelen. Bléh… getsie, zou mijn zoon van tien zeggen. Wandelen, wie wil er nou wandelen? Maar de wandelingen met God zijn niet zomaar etappes. Er gebeurt van alles wanneer jij met God gaat wandelen.

Waarom wandelt God met de mens?

Over Henoch, een Bijbels figuur staat geschreven dat hij wandelde met God. Abraham, Mozes en Elia gingen op pad voor de Heer. En ook in het nieuwe testament werden de discipelen er op uit gestuurd. Maar al vanaf het begin zocht God de mens Adam op voor een wandeling. Waarom? We wandelen over de aarde. Zijn aarde. Zijn schepping waarover de mens is aangesteld om te regeren. Dit regeren vraagt nogal wat. We zijn ertoe bekwaam, maar lopen ook regelmatig vast. Dan weten we het niet meer, wat nu te doen? We zien de volgende stap niet. Het lijkt duister om ons heen. In de duisternis weten we dat Zijn Woord een licht is op ons pad. Tijdens de wandeling wijst God ons de Weg.

Hoe wandelt God met de mens?

‘En zij hoorden de stem van de Heere God, die in de hof wandelde’(Genesis 3:8)’ Jezus zegt in het Johannes evangelie dat de schapen Zijn stem horen. Vervult met de Geest wist Paulus waar hij naar toe moest gaan. God wandelt met ons door zijn Woord en Geest. Dat is Zijn Waarheid. Geloof je het niet? Vraag je Schepper om geloof, want geloof is de gave die jouw ogen opent opdat je zien zult hoe Hij jou leidt. Steeds verder in Zijn Waarheid. Al wandelend in het Licht van de Waarheid worden we voortdurend beschermd. Van buiten en van binnen. Hitte, kou, honger en dorst zullen ons niet raken. Sterker nog, Hij voorziet in eten en drinken, de wandeling krijgt een feestelijk karakter!

Wat gebeurt er wanneer jij met God gaat wandelen?

Tijdens het wandelen met God komt de mens vanuit de ‘engte in de ruimte’. Dat betekent van het niet meer zien zitten naar nieuw perspectief. Als je het niet meer ziet zitten, voel je je down en klein. Je ziet geen uitkomst, geen uitweg. Je ziet helemaal niks meer. Het is duister alom. Maar dan hoor je Zijn stem en je ziet Zijn visioenen. Van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, die reeds begonnen is in jou en mij. Je ontvangt geloof en kan daarmee Zijn belofte aannemen. Zijn belofte voor jou Leven, dat is zegen van God.

Waar wandelen we naartoe?

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Hem. De Stem roept: gevangen, Ga uit! En tegen hen die in duisternis verkeren: Kom tevoorschijn! De wandeling brengt ons van het rijk der duisternis naar het koninkrijk van God. Ga je mee?

Geschreven door Jessica

De troon van God

De troon van God

Welk beeld heb je van de troon van God. Voor mij was dat het beeld van een stoel, zoals de troon waar Koning Willem Alexander op zit als hij de troonrede voorleest.
Ik vond het lastig om het lied te zingen dat zegt;
Lam van God o heilig Lam van God
In het midden van de troon.
Wat is in het midden van de troon. Wat zing ik nu. Ik kon me daar niets bij voorstellen.

Wat zegt de Bijbel over de troon van God?
Toen ik dat las kreeg ik een heel andere plaatje dan het beeld van een aardse troon.
De troon van God is van vuur en beweging en is onlosmakelijk verbonden met lofprijs en aanbidding.

Daniel 7:9 HSV
9 Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen Zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur.

Hier wordt de troon beschreven als een en al vuur en beweging. Het vuur van God, de kracht van God, het zuiverende woord van God. Beweging en licht.
Als er vuur is bv in de openhaard of in een vuurkorf en je zit in de buurt dan trekt dat aandacht. Als ik in de buurt van vuur ben dan blijf ik kijken, het is fascinerend, het beweegt en is nooit hetzelfde. Maar je moet het vuur wel kunnen zien.
Als God in beeld is, wordt je aandacht naar Hem getrokken.

Ook openbaringen 4 beschrijft de troon van God in de Hemel. Ook hier zijn er tronen om de troon. Dus is in het midden van de troon zijn niet vreemd. Hier is een omschrijving met edelstenen, een zee als kristal, regenbogen en vurige fakkels. Ook worden er vier wezens beschreven om de troon, een leeuw, een kalf, een mens en een arend. Als je kijkt naar het volk Israël hoe de stammen gelegerd waren om de tabernakel dan was dit in vier groepen. Elke groep had een vlag, een stier (staat voor vruchtbaarheid), een leeuw (lofprijs), een mens (de Messias die mens is geworden) en een adelaar (oordeel).
Daar in de hemel wordt God aanbeden en dat gaat dag en nacht door.
Openbaring 4:8 HSV
En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en vanbinnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!
Dit alles is in en om de troon van God.

Psalm 22:3 HSV zegt dat God troont op de lofzangen van Zijn volk

Hebreeën 4:16
16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

We hebben door Jezus vrij toegang gekregen tot de troon. God nodigt ons uit om binnen te komen. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Als we bij Hem zijn, gaan we Hem aanbidden en daar vinden we genade en herstel. Je vindt daar shalom (vrede, herstel, heelheid, redding, genade, voorspoed). En wat we daar ontvangen mogen we meenemen de wereld, de gebrokenheid in en uitdelen.

In de tegenwoordigheid van God komen is als bij de verheelijking van Jezus op de berg. Daar waren de discipelen in de heerlijkheid en tegenwoordigheid van God en wilden daar blijven, ze stelden voor om tenten neer te zetten maar dat was niet de bedoeling. Ze moesten weer terug en de zieken genezen. Maar voor ze in de tegenwoordigheid waren, hebben ze wel eerst de berg moeten beklimmen. In ons vlakke land kom je geen echte bergen tegen maar misschien ken je het wel van de vakantie. Een van de mooiste plekken waar ik heb gestaan is op de “preekstoel” in Noorwegen. Een uitstekende platte rots over het Fjord. De klim naar boven was ongeveer 2 uur lopen en een zware klim maar als je er eenmaal staat en het adembenemende uitzicht ziet dan is alle inspanning vergeten.

Zo kost het soms ook moeite om in de tegenwoordigheid van God te komen. Het is niet genoeg om een enkel keertje binnen te gaan, een keer een goede zangdienst te hebben op zondag. Maar als je toch doorgaat en de berg beklommen is, dan is het zo de moeite waard dat je alle inspanning vergeet. Soms zijn er zoveel gedachten en gevoelens die je afleiden maar geef het niet op.
Het is ook niet de bedoeling om alleen maar in de tegenwoordigheid van God te zijn en niet meer uit te delen in een gebroken wereld. Maar alleen in de gebrokenheid zijn en proberen te helpen maakt dat je meer en meer gelijkvormig zal worden aan de wereld. Het is en-en. En je vullen en je zelf laten herstellen voor de troon en uitdelen en geven in de wereld.

God is er altijd en overal. Ga regelmatig bij Hem binnen en zit aan Zijn voeten. Aanbid Hem en het zal zijn uitwerking hebben in je eigen leven en op de wereld om je heen.

Geschreven door Ella