God heeft jou lief!

God heeft jou lief!

God heeft jou lief.
De liefde van God, de Vader, blijkt uit zijn liefde voor wat Hij heeft gemaakt en wat Hij daarvoor over heeft.
“Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enig geboren zoon gaf, opdat een ieder die Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” God is niet een boeman. “Hij stuurde zijn Zoon niet om de wereld te veroordelen, maar juist hierom, dat de wereld door Hem (Jezus) gered, bevrijd, behouden, genezen en compleet zou worden.” (Johannes 3: 16,17)
God wil niets liever dan dat de mens weer compleet is, dat het de mens aan niets ontbreekt, dat de mens gezond is, dat hij voorspoedig is, dat hij welvarend is. Zo had God Adam en Eva geschapen en geplaatst in zijn tuin, de hof van Eden. God hield van zijn schepping en van zijn schepselen, Hij wilde van hen genieten en liet hen mee genieten van Hem. Hij had ze lief.
De mens zondigde en keerde zich daarmee van God af. God vond dit vreselijk en beraadslaagde in de hemel en Hij kwam met een oplossing om de mens opnieuw in een goede relatie met God te brengen, nl. doordat Jezus zijn leven zou geven. “Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enig geboren zoon gaf.” Zou jij voor iemand willen sterven die in jouw ogen slecht is? Misschien zou jij je leven over hebben voor iemand die goed is, maar niet voor iemand die niet goed is. God is zo anders. Hij laat zijn Zoon sterven voor mensen die niet deugen, die tegen Hem ingaan, die stelen, moorden, liegen, bedriegen en noem maar op. God houdt zoveel van jou!
Maar God laat niet met zich spotten. God heeft voor het aannemen van zijn liefde maar één voorwaarde gegeven. “Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” De voorwaarde is geloven. God biedt je vergeving aan. Maar geloof jij dat? Neem jij dat aan? God zegt: al je zonden zijn je vergeven door het sterven van Mijn Zoon Jezus Christus, maar geloof jij God en neem jij zijn aanbod aan?
Johannes 1:12 Zegt: “Maar zo veel als er Hem hebben aangenomen, aan hen gaf Hij het recht (of de autoriteit) om kinderen van God te worden. Aan hen, die in Zijn Naam geloven” De actie van het aannemen ligt bij de mens en niet meer bij God. God deed zijn werk al samen met Jezus, want Hij heeft jou lief!

Wat is liefde?
Het nieuwe testament van de bijbel is in het Grieks geschreven. In het Grieks bestaan drie woorden die met liefde vertaald worden nl. agape, phileo en eros. Agape is de gevende liefde; phileo is de vriendschappelijke liefde en eros is de seks liefde. De liefde van God is de agape liefde en is niet berekenend; bv. ik heb hem of haar al zoveel gegeven nu moet hij / zij eerst maar wat terug doen. De liefde van God gaat zo ver dat God het beste, het hoogste, het belangrijkste gaf, Zijn enige Zoon, een andere zoon had hij niet.
De liefde van God is niet afhankelijk van hoe de ander zich gedraagt. Het aannemen van die liefde wordt door jou bepaald. Jij gebruikt vertrouwen – geloof – om deze liefde aan te nemen. God heeft zijn liefde gegeven, die ligt klaar om afgehaald, aangenomen te worden en dat afhalen heeft niets te maken met goed zijn of fout zijn. Gods liefde heeft te maken met leven, goddelijke kwaliteit van leven, ja, zó, dat het jou in alles goed gaat. Dat is een hoog niveau van leven, goddelijk en niet je hele leven sappelen. “Opdat een ieder die in Hem geloofd niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.”
De liefde van God kan niet misbruikt worden. Deze liefde is gegeven zonder voorwaarden, behalve geloof. Het is niet zoals in de wereld: misbruik wordt gestraft. Nee, een ieder die die liefde niet aanneemt is al zeker van zijn straf, zijn veroordeling. Johannes 3:18 “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.” God heeft zijn liefde al klaar, wat jij doet of de wereld doet verandert God niet. Het ligt niet aan God als jij het niet aanneemt en het niet gelooft. God biedt het aan!

Zou jij de liefde van God willen aannemen? Dat kan alleen als je ook accepteert en gelooft wat Jezus deed om de liefde van God te laten blijken. Neem jij aan wat Jezus voor jou deed en geloof en accepteer jij dat, dan accepteer jij de liefde van God. Spreek dit dan ook uit naar God.
God adopteert jou dan.
Johannes 1:12 Zegt: “Maar zo veel als er Hem hebben aangenomen, aan hen gaf Hij het recht (de autoriteit) om kinderen van God te worden. Aan hen, die in Zijn Naam geloven”
Stel niet uit maar handel, doe.

Als je dit gedaan hebt, ga naar een kerk. Zoek mensen die dit ook geloven en ga genieten van een leven met God.
Heb je vragen e-mail ons gerust info@leveninhetwoord.nl

Geschreven door Jan

Vetrouwen als een kind

Vetrouwen als een kind

Ik ben in mijn oase van rust, het is vakantie en het enige wat ik om mij heen hoor zijn vogeltjes en heel in de verte een snelweg. Weg van de haast, weg van alle hectiek. Ik ben in een bos ver weg van de beschaafde wereld, ver weg van alles wat mij afleid van de dingen die nog moeten. Geen internet en geen signaal alleen de rust en de stilte. De stilte is verwarrend en confronterend, want ik ben alleen met mezelf. Ik gooi nog een blok hout op het vuur dat me warm houdt terwijl ik hier zit helemaal alleen.

Terwijl de zon zakt om pas morgenvroeg terug te komen rijst bij mij de vraag. Waarom zijn wij hier en wat is het doel van ons bestaan? Ik zie een late zonnestraal die nog schittert en een glans geeft aan een mooie dag waarin de zon leefde en bepaalde dat het een mooie dag was. Ik ga op reis en verdwijn in een poel van vragen en onwetendheid. Ik wilde dat ik weer een kind was. Een kind die zich geen zorgen maakt over eten of drinken, over morgen of volgende week. Een kind die leeft in het hier en nu, geen afspraken alleen het nu!

Wees als de kinderen is een opdracht die Jezus ons heeft gegeven. Maar waarom doen wij dat niet? Ik heb nu vakantie, maar mijn vakantie is niet hetzelfde als toen ik een kind was. Wat is verandert? …

Ik zal het u vertellen. We zijn gestopt met het vertrouwen dat iemand voor ons zorgt. We zijn gestopt met het leven waarin wij alleen doen en iemand anders de verantwoordelijkheid heeft. We zijn gestopt met het vertrouwen in anderen. We zijn begonnen met denken, met piekeren en gestopt met te vertrouwen op de woorden die zijn gezegd.

Mijn moeder heeft tegen mij gezegd dat ze voor mij zou zorgen en dat wil ze elke dag doen. Mijn vader heeft gezegd dat hij me zou beschermen en dat gaat hij ook doen. Maar ik ben gestopt met vertrouwen, dat zou ik eigenlijk niet moeten doen! Vertrouw op je familie en op God want God heeft dezelfde beloftes gedaan als je ouders en God kan niet liegen.

geschreven door Ben

Shalom

Shalom


Waarom staat er op ons gebouw Shalom?
Wat betekent Shalom?

Shalom is een woord dat uit het Hebreeuws komt en een brede, interessante en krachtige betekenis heeft. De meeste mensen kennen de betekenis: vrede.

Er zijn echter veel meer betekenissen zoals:
• Compleetheid ( bv. In aantal)
• Veiligheid, gezondheid (van lichaam)
• Welzijn, welbevinden, gezond, voorspoed.
• Vrede, rust, kalmte, tevredenheid.
• Vrede (in relaties, vrienden, regeringen)
• Vrede (geen oorlog)

Wanneer je iemand Shalom wenst, wens je hem of haar in alle opzichten voorspoed, welbevinden en vrede toe.

God wenst u zijn Shalom toe: vrede zij u. Shalom in je lichaam, je ziel en je geest, op alle terreinen van het leven.
God wenst jou al het goede toe door Jezus Christus. Door Jezus Christus ontvang je Shalom.
Shalom staat op het Gebouw omdat we u al het goede van God toewensen.

Dag blaadjes

Dag blaadjes

Op facebook zag ik een berichtje ” dag blaadjes, nu nog mooie kleuren, maar dadelijk natte en koude troep” Wat heeft God de wereld toch mooi gemaakt. Al die kleuren en vormen, het is goed om zo nu en dan, stil te staan bij al het mooie in deze wereld. De koude en natte troep staat in mijn beleving voor een, voor velen eenzame periode waarin we minder buiten zijn en ons terug trekken op ons eilandje. Bij de een staat er op dat eiland een kasteel met dikke muren en bij de ander een kleiner muurtje.

Veel mensen bouwen een muurtje om zich zelf of sluiten zich op in een ruimte waar ze met zichzelf alleen kunnen zijn. Een mooi voorbeeld is het liedje uit de film Frozen” zullen wij een sneeuwpop maken” waarin Elsa zich op heeft gesloten in haar kamer. Haar zus Anna probeert om contact te maken door aan te bieden om te gaan spelen en iets samen te doen, maar wat ze wil is contact, relatie. Aan het einde van het lied zegt ze ” Toe laat mij toch binnen ….”

Anna doet hier hetzelfde als Jezus, Jezus klopt net als Anna op de deur van je hart en zegt: Toe laat mij toch binnen. Jezus wil toenadering tot ons en die wil bij ons zijn, ook bij u die in zijn of haar kasteel zit, achter die dikke muren in eenzaamheid.

Ik heb regelmatig medelijden met God, Hij krijgt van zo veel dingen de schuld, oorlogen  en nog veel meer.  De reden dat ze Hem de schuld geven komt voort uit zijn beslissing om de mensen een eigen keus te geven en eerlijk is eerlijk niet alle mensen maken de juiste keuze. Hitler besloot zelf om oorlog te voeren net als de IS in deze tijd. Mensen maken keuzes omdat God hun dat voorrecht heeft gegeven.

Een veel gemaakte foute keuze van christen is anderen te vertellen wat ze wel en niet moeten en daarbij mensen veroordelen die het in hun ogen niet goed doet. Hiermee handelen ze totaal niet in lijn met God. God heeft niet als doel jou te veroordelen. Nee, Hij wil zijn onvoorwaardelijke liefde tonen aan jou. Op het moment dat jij Jezus in je hart toe laat ben je in Gods ogen rechtvaardig, zonder fout, vlek of rimpel en dan hoef je nooit meer eenzaam te zijn want Jezus is dan bij je de rest van je leven. Veel christen vergeten dat net als geloof, rechtvaardigheid ook niet altijd zichtbaar is.