Kinderdienst

Kinderen zijn belangrijk: God houdt van hen op een speciale manier! Daarom kiezen we er voor onze kinderen op zondagochtend een aantrekkelijk programma te bieden. Onze visie is dat de kinderen Jezus leren kennen en navolgen: we willen niets liever dan in vertrouwen op Jezus, onder leiding van de Heilige Geest, samen Gods liefde en Koninkrijk ontdekken en uitdragen!

De zondagochtenden zijn in deze ontdekkingstocht heel bijzonder! De Bijbel, Gods Woord, staat altijd centraal. Wij verlangen ernaar in Gods tegenwoordigheid te komen en te ontvangen wat Hij ons die ochtend wil geven en leren luisteren naar Zijn stem. Wij zien er iedere keer weer naar uit wat de Heilige Geest in ons midden gaat doen!

Wij zien kinderen als een kostbaar onderdeel in het huis van God. Daarom kiezen we ervoor de zondagsdiensten in aanwezigheid van alle kinderen te beginnen. Na het zingen van een aantal kinderliederen verlaten de kinderen de zaal en splitsen zich op in diverse leeftijdgebonden groepen. Waar hen op hun leeftijd aangepast programma met liedjes, verhaal en spel wordt aangeboden.

Ons kinderwerk is verdeeld in drie groepen:

  1. Groeikids (0-5 jarigen)
  2. Koningskids (5-10 jarigen)
  3. Woordkids (10-14 jarigen) Deze komen 1x per 2 weken op vrijdagavond bij elkaar

Wij zien er naar uit uw kinderen te mogen begroeten.