In 2008 is pastor Jan van Dam in contact gekomen met een aantal kleine kerken in Macedonië.

Achtergrond

Tijdens een vakantie in Nederland ontmoeten wij (Jan en Joke van Dam) in de trein een jongeman, die net van Schiphol naar huis ging, hij was in Macedonië geweest. Hij liet wat reisfoto’s zien. Wat ons raakte waren foto’s gemaakt in zigeunerwijken. De armoede die we zagen deed ons besluiten om de volgende vakantie naar Macedonië te gaan. (Het was na onze vakantie eind juli).

Enkele weken later was ik in een samenkomst en God zei ga op internet kijken naar “Macedonia Missions”. De eerste hit was een organisatie die kerken in contact bracht met projecten van kerken in Macedonia. De organisatie werd aangeschreven en 8 weken later maakten wij een rondreis door Macedonië langs verschillende projecten.

Macedonië is een heel mooi land. In die tijd was een maand salaris ongeveer €200, =.

In Macedonië wonen in de grote steden veel Roma’s. Het inkomen van de Roma’s was nog lager. Er was veel werkeloosheid. En wat ons naast de armoede opviel was de honger naar het woord van God.

Introductie in de Roma kerken

Onze begeleider tijdens de eerste reis bracht ons bij een kleine Romakerk. De voorganger van de Romakerk vroeg of we mee wilden gaan om huisbezoeken te doen, veelal niet gelovige belangstellenden. Op de huisbezoeken verwachten ze van mij (Jan) dat ik iets zou zeggen ter bemoediging. Geen probleem want God voorziet daarin. We hadden drie zeer goede bezoeken. Na deze bezoeken vroeg de voorganger of ik die avond in de samenkomst wilde spreken.

Dit was de start van vele huisbezoeken en spreekbeurten in vele gemeentes. Jaarlijks komen we 2 á 3 maal in Macedonië.

Roma gezin thuis aan het eten.

Projecten

We kwamen in contact met verschillende projecten.

Het sponsoren van een kinder- en tienerproject voor het van de straat houden van jeugd in Kratovo. Het helpen met de koop van spullen nodig voor kinderdiensten in Veles en Bitola.

Kinderdienst in Prilep

De betaling van de dubbele ramen voor de kerk in Bitola. Enz.

De blijdschap van de mensen te zien is vaak motiverend en leuk om mee te maken.

Onderwijs en ondersteuning in gemeentes

Er zijn al vele cursussen en seminars gegeven over veel onderwerpen om de gelovigen op te bouwen en zich te ontwikkelen tot stabiele christenen. Christenen die zich afhankelijk weten van God de Vader.

De ondersteuning van gemeenteleiders is steeds belangrijker aan het worden. Veel leiders zijn nog erg jong en onervaren. Een voorganger van 23 of 24 jaar is niet vreemd.

Bulgarije

Door een pastorale taak op een conferentie voor Roma kerkleiders uit de Balkan kwam er een uitnodiging om naar Bulgarije te komen om daar ook Roma gemeentes te dienen. In veel samenkomsten werd het woord gebracht. We hebben veel wonderen zien gebeuren.

Erg belangrijk is het contact met en de ondersteuning van voorgangers. Veel gemeentes hebben voorgangers met weinig ervaring. De Romagemeentes zijn ontstaan na de val van het communisme. Ondersteuning van het leiderschap wordt steeds meer een taak voor ons.

Een project waar we in 2018 mee gestart zijn is: het helpen met de financiering van een stuk grond en het bouwen van een kerk in Kozarevo. Wíj kunnen ons niet voorstellen dat je uit de ruimte gezet wordt tijdens de samenkomst of dat er helemaal geen plek is. Er komen in Kozarevo 50 mensen bij elkaar. Bij elke samenkomst die ik in Oost-Bulgarije meemaakte hadden we afgeladen kamers of zaaltjes.

Dit was voor de samenkomst. Dit zaaltje werd zo vol dat mensen moesten staan en enkelen geen plek meer vonden.

Soms kon er niemand meer bij en gingen mensen weer weg.

Wij willen graag een bedrage leveren aan het verminderen van dit probleem.

We zamelen geld in voor een stuk grond en voor het bouwen van een samenkomstruimte die groot genoeg is voor minstens 100 mensen. Grond en arbeid kost daar niet veel.

Als u hiervoor een bijdrage wilt geven kunt u dit doneren op:

Stichting Zending en Evangelisatie (ANBI geregistreerd)

Rekeningnr.: NL74INGB 0008285592

t.g.v. project Bulgarije