Wie zijn wij

Wij zijn de “Er is leven in het Woord” gemeente. Deze naam is heel bewust gekozen omdat er kracht zit in het Woord van God, Het Woord maakt je sterk. Wij zijn een gemeente die gericht is op elkaar ondersteunen en versterken, een gemeente die als geheel functioneert, waarbij ieder z’n talent benut wordt. De een zorgt voor muziek en weer een ander voor geluid of voor de kinderen, we doen allemaal wat en functioneren als een lichaam.

In onze bijeenkomsten is er ruimte voor iedereen om te getuigen over wat God in jouw leven heeft gedaan. Hierdoor versterken we elkaar en kunnen we ook naast elkaar staan in gebed. Wij denken vanuit een fundament dat gebaseerd is op het Woord van God. Dit komt tot uiting in onze omgang met elkaar, maar ook in gastvrijheid want iedereen is welkom. Samen zijn is ook samen eten en drinken, wij vieren de maaltijd van de Heer met elkaar waarbij we gezamenlijk eten en drinken.

In de samenkomsten zoeken we de aanwezigheid van God door woord en zang. Lofprijs en aanbidding zijn sterke instrumenten om jezelf te richten op God en om van hem te ontvangen. Er is nog zo veel te vertellen, maar kom gezellig een keertje langs dan kun je het zelf ervaren.